Beckers sortiment

BECKERS

Färg för alla ytor i ett hus eller en lägenhet.
Golv, väggar, tak, terrasser, husfasader med mera. Vi har alla de oljor, grundfärger och täckfärger som gör det lite enklare för dig att nå de resultat du vill få.

Gå till BECKERS

Jotun sortiment

JOTUN

En bra färg är halva vägen till ett bra resultat.
Jotun färg har allt för interiört och exteriört: väggar, tak, golv, paneler, dörrar, fönster, möbler etc i både vattenburna, oljebaserade, matta, blanka och halvblanka kvaliteter.

Gå till JOTUN

Nordsjö sortiment

GJØCO

I över 80 år har Gjøco utvecklat och fulländat både sina produkter och färger.
 
 

Gå till GJØCO

Beckers sortiment

Hagmans färg

Hagmans Golvfärg 1K är en vattenburen, enkomponent polyuretan/akrylat-baserad golvfärg avsedd för målning av golv. Hagmans Betongtakfärg är en flexibel UV-resistent betongtaksfärg och Grip On Plåtfärg är en vattenburen akrylatbaserad tak-och fasadfärg för plåt.

Gå till HAGMANS

 

tjäralin sortiment

Tjæralin

Tjæralin
Tjæralin AS är en leverantör inom färgbranschen som levererar förstklassiga produkter för att bevara och förnya huset..
Tjæralin har utvecklat produkter som är avsedda för nordiska förhållanden och som skyddar väl.

Gå till Tjæralin

 

Nordsjö sortiment

Sigma

Sigma
Renova Isotop Primer marknadens bästa vattenbaserade patentfärg och Renova Isotop Matt marknadens bästa vattenbaserade spärrande tak och väggfärg.

Gå till Sigma Renova Isotop Primer

Gå till Sigma Renova Isotop Matt