Utnyttja ROT-avdrag.

Subventionsgraden för ROT-avdrag har sedan 1 januari 2016 sänkts från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår är dock oförändrat.

Husarbete är ett gemensamt namn för hushållsarbete och ROT-arbete (ROT = reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad). Avdraget gäller därmed enbart arbetskostnaden och inte material- eller resekostnader.

Genom att utnyttja ROT-avdraget har du möjlighet att få en skattereduktion med 30% på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om ditt hem. Maxbeloppet du kan få tillbaka uppgår till 50 000 kronor per år och person. Du kan dock aldrig få mer än vad du ska betala i slutlig skatt efter att pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift dragits av.

ROT-avdraget gäller småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter samt även fritidshus som enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

På skatteverkets hemsida finns uppdaterade listor på sådant som ger och inte ger skattereduktion

Här kan du räkna ut ditt ROT-avdrag

Skatteverket ROT avdraget
Skatteverket   ROT avdraget